Kuinka_olla_avoin_etukansi
Aktiivinen avoimuus edellyttää monipuolisia viestintätaitoja

Sosiaalinen media on tuonut työelämän verkostot avoimeen internetiin. Avoimissa kansainvälisissä verkostoissa toimiminen vaatii uudenlaisia taitoja. Aktiivinen avoimuus nousee keskeiseksi toimintatavaksi digitaalisessa ja verkottuneessa viestintäympäristössä. Avoin data, avoimet rajapinnat, avoimet lisenssit sisältöjen ja palvelujen tarjoamisessa ja yhteistyö kehittäjäyhteisöjen kanssa vaativat organisaatioilta uudenlaisia kompetensseja. Työelämän uusien viestintätaitojen kehittämisen tarve koskee kaikkia toimijoita. Miten yksilöt ja organisaatiot voivat vastata käsillä olevaan haasteeseen?

Kirjassa kulkee rinnakkain kaksi kehityskulkua: työelämän uudet viestintätaidot ja aktiivinen avoimuus. Periaatteessa uusia viestintätaitoja voi ottaa käyttöön ilman, että muuttaa toimintatapaansa muilta osin. Uudet viestintätaidot ovat kuitenkin todella hyödyllisiä ja vaikuttavia vasta sitten, kun ne yhdistetään aktiiviseen avoimuuteen.

Osallistamisen merkitys organisaatioiden toiminnassa kasvaa niin yksityisellä kuin julkisella sektorillakin. Euroopan komission mukaan puutteelliset mediataidot ovat yksi seitsemästä merkittävästä Euroopan digitaalistrategian toteutumisen esteestä.

Kustantaja:
Finn Lectura. Ilmestyi lokakuussa 2012.

AjankohtaistaJuttusarja avoimuuden aakkoset


Lataa ja lue tekijältä aiemmin julkaistut teokset